Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory przemysłowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja wzorów przemysłowych - co jest czym na opisie wzoru przemysłowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaAkty prawne

Sprawy dotyczące ochrony prawnej wzorów przemysłowych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 893) więcej...


okładka


    spis treści
    Prawo własności przemysłowej
    Stan prawny na dzień 1 listopada 2007 rokupozycja dostępna w naszych zbiorach (ozs 734)

  wstecz wstęp                                                                           klasyfikacja wzorów przemysłowych dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -