PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory przemysłowe - akty prawne


ikonka aktów prawnych

Sprawy dotyczące ochrony prawnej wzorów przemysłowych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 893) więcej...


Literatura dostępna w naszych zbiorach:

Prawo własności przemysłowej
 Tytuł: Prawo własności przemysłowej
 Autor: red. Arkadiusz Michalak
 Wydawnictwo: Wydawnictwo C. H. Beck
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2016
 ISBN: 978-83-255-8065-0
 sygnatura miejsca: ozs 749/8
 sygnatura: II 260796


Prawo własności przemysłowej  Tytuł: Prawo własności przemysłowej - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.). Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.
 Autor: oprac. Halina Sychowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2016
 ISBN: 978-83-65470-41-6
 sygnatura miejsca: ozs 749/10
 sygnatura: II 260806

Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy  Tytuł: Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy - Prawo własności
          przemysłowej
 Autor: oprac. Halina Sychowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-47-7
 sygnatura miejsca: ozs 748
 sygnatura: II 259812

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -