Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Topografie układów scalonych - podstawowe informacje

wstęp, akty prawne - gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowa
Gdzie i jak szukać (1)
na nośniku papierowym:
  • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP:
    • Biuletyn Urzędu Patentowego RP (BUP)
    • Wiadomości Urzędu Patentowego RP (WUP)
  • czasopisma: Patent, Innowacje w Europie, CORDIS, Inpadoc Patent Gazette Newsletter, News Epidos,
  • literaturę fachową związaną z prawem własności przemysłowej,
  • komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały konferencyjne.
baza danych dostępna on-line:
  • Baza UPRP
ikonki

  wstecz wstęp, akty prawne                                                                                     bazy danych dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -