Ośrodek Informacji Patentowej

IPeuropAware

IPeuropAware

IPRHelpdesk

Cippie

IPeuropAware

Popularyzacja zasad ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz egzekwowanie nabytych praw wyłącznych wśród MSP
Projekt IPeuropAware łączy dwie ogólnoeuropejskie inicjatywy:

  • Portal internetowy zawierający informacje o usługach świadczonych przez krajowe urzędy patentowe;
  • IPR-Helpdesk - infolinię i szkolenia dla obecnych i przyszłych uczestników projektów realizowanych w ramach finansowanego przez Komisję Europejską Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.


  • Katalog Instytucji/Narzędzi wsparcia w dziedzinie własności intelektualnej w Polsce - kataloginstytucji.xls


Materiały promocyjne:  wstecz wstecz


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -