Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Patenty - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie patentowym

gdzie i jak szukać - bazy danych dostępne na miejscu - bazy danych dostępne w Internecie

materiały konferencyjne - literatura fachowa
Gdzie i jak szukać (3)

Bazy danych dostępne w Internecie:

Baza UPRP

UPRP - system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający przyjazny sposób wyszukiwania oraz przeglądania danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Dostęp do pełnych tekstów polskich opisów patentowych od roku 2006 (czyli od nr 190737).

Espacenet

espacenet - serwis European Patent Office (EPO)est największą, bezpłatną bazą patentową w internecie, zawiera dane na temat ponad 50 mln patentów z całego świata, pełne teksty patentów amerykańskich, niemieckich, francuskich i brytyjskich, patentów europejskich (EP) oraz pełne teksty zgłoszeń PCT (WO) dane bibliograficzne patentów z ponad 50 krajów, także z Polski (pełne teksty polskich opisów patentowych od nr 153901).
Baza EPO dostępna jest już także z polskim interfejsem pod adresem http://pl.espacenet.com/

USPTO

uspto - United States Patent and Trademark Office (USPTO) oferuje na swojej stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku. Możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku. Patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację.
Do przeglądania dokumentów konieczne jest zainstalowanie Alterna TIFF plug-in ze strony www.alternatiff.com

DEPATISNET

Depatisnet - serwis Niemieckiego Urzędu Patentowego, obejmuje niemieckie opisy patentowe i wzory użytkowe, ale także obszerne zbiory międzynarodowe (WO, EP, US, JP, FR, GB, CH, AT). Polskie opisy patentowe od nr 153901. Pełne teksty dostępne są w formacie pdf, wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów.

PatentScope

patentscope - umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO), możliwe wyszukiwanie proste i zaawansowane.
Baza oferuje kilka dodatkowych funkcji :
- funkcję graficznego przedstawienie wyników wyszukiwania wg lat publikacji, zgłaszającego, kraju oraz podklas MKP więcej...
- funkcję RSS (Really Simple Syndication) więcej...

Google Patent Search

google - wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku.

freepatentsonline

google - wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP.

WIPO Lex

CLEA - baza przepisów prawnych z dziedziny prawa wynalazczego, m.in. teksty układów administrowanych przez WIPO, konwencje EPO, teksty ustaw obowiązujących
w poszczególnych krajach.

    inne:

  • article 6ter
    godła państwowe oraz emblematy, nazwy, skróty międzynarodowoch i międzyrządowych organizacji.Uwaga!: Wyszukiwanie według klasyfikacji, jest najbardziej skuteczną metodą wyszukiwania wzorów przemysłowych

ikonki

wstecz bazy danych dostępne na miejscu                                                         materiały konferencyjne dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -