PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Patenty - wstęp


ikonka do wstępnych informacji o patentach

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Patenty chronią wynalazki i zapewniają prawa wyłączne właścicielowi patentu, co oznacza, że opatentowany wynalazek nie może być wytwarzany, używany, dystrybuowany lub sprzedawany bez zezwolenia właściciela patentu. Patenty udzielane są zwykle na okres 20 lat. Z chwilą gdy patent wygaśnie, ochrona wynalazku ustaje, przez co staje się on domeną publiczną i zostaje udostępniony do użytku komercyjnego oraz eksploatacji przez osoby inne niż te, którym patent przysługiwał.

ikonka schematu procedur zgłoszeniowychProcedura rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
(Źródło: UPRP Raport Roczny 2016)

Przykłady polskich opisów patentowych:
ikonka przykładuAnalog gruntu księżycowego, PL 219304 B1
ikonka przykładuBateria ogniw paliwowych, PL 218785 B1
ikonka przykładuDławnica ze stałym dociskiem szczeliwa, PL 219520 B1
ikonka przykładuSposób wytwarzania resorbowalnej membrany do sterowanej regeneracji tkanek, PL 219076 B1

Patenty nie tylko gwarantują ochronę, lecz również zachęcają wynalazców do pracy innowacyjnej, zarówno przez możliwość publicznego przedstawienia twórcy wynalazku oraz zapewnienie potencjalnej możliwości uzyskania za niego wynagrodzenia. Nowe rozwiązania służą jako cenne źródło poznania dla innych badaczy i innowatorów, wzbogacając jednocześnie ogólnoświatową wiedzę techniczną.więcej...
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -