Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Patenty - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie patentowym

gdzie i jak szukać - bazy danych dostępne na miejscu - bazy danych dostępne w Internecie

materiały konferencyjne - literatura fachowa

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Patenty chronią wynalazki i zapewniają prawa wyłączne właścicielowi patentu, co oznacza, że opatentowany wynalazek nie może być wytwarzany, używany, dystrybuowany lub sprzedawany bez zezwolenia właściciela patentu. Patenty udzielane są zwykle na okres 20 lat. Z chwilą gdy patent wygaśnie, ochrona wynalazku ustaje, przez co staje się on domeną publiczną i zostaje udostępniony do użytku komercyjnego oraz eksploatacji przez osoby inne niż te, którym patent przysługiwał.

przykład opisu patentowego
PL197112 B1
patent

pełny tekst

Patenty nie tylko gwarantują ochronę, lecz również zachęcają wynalazców do pracy innowacyjnej, zarówno przez możliwość publicznego przedstawienia twórcy wynalazku oraz zapewnienie potencjalnej możliwości uzyskania za niego wynagrodzenia. Nowe rozwiązania służą jako cenne źródło poznania dla innych badaczy i innowatorów, wzbogacając jednocześnie ogólnoświatową wiedzę techniczną.


                                                                                                                      akty prawne dalej© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -