Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Oznaczenia geograficzne - podstawowe informacje

wstęp, akty prawne - klasyfikacja oznaczeń geograficznych - gdzie i jak szukać - bazy danych

materiały konferencyjne - literatura fachowaGdzie i jak szukać (2)opis baz danych:


Baza UPRP

UPRP - system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający przyjazny sposób wyszukiwania oraz przeglądania danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Dostęp do pełnych tekstów polskich opisów patentowych od roku 2006 (czyli od nr 190737)

Lisbon Express

WIPO - zawiera informacje na temat oznaczeń pochodzenia (appelattions of origin) wprowadzonych do międzynarowego rejestru prowadzonego przez WIPO zgodnie z Pozrozumieniem Lizbońskim o ochronie i międzynarodowej rejestracji oznaczeń pochodzenia

Uwaga!: Wyszukiwanie według klasyfikacji, jest najbardziej skuteczną metodą wyszukiwania wzorów przemysłowych

ikonki

  wstecz gdzie i jak szukać                                                                            materiały konferencyjne dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -