Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Oznaczenia geograficzne - podstawowe informacje

wstęp, akty prawne - klasyfikacja oznaczeń geograficznych - gdzie i jak szukać - bazy danych

materiały konferencyjne - literatura fachowaGdzie i jak szukać (1)

Informacje związane z oznaczeniami geograficznymi można znaleźć:

na nośniku papierowym:


 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP:
  • Biuletyn Urzędu Patentowego RP (BUP)
  • Wiadomości Urzędu Patentowego RP (WUP)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska)
 • czasopisma: Patent, Innowacje w Europie, CORDIS, Inpadoc Patent Gazette Newsletter, News Epidos,
 • literaturę fachową związaną z prawem własności przemysłowej,
 • komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały konferencyjne.

bazy danych dostępne on-line:
 • Baza UPRP
 • Lisbon Express

Uwaga!: Wyszukiwanie według klasyfikacji, jest najbardziej skuteczną metodą wyszukiwania oznaczeń geograficznych  wstecz klasyfikacja oznaczeń geograficznych                                                               bazy danych dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -