PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowejkoral

Galeria - własność intelektualnaWZÓR PRZEMYSŁOWY - CHROŃ POMYSŁ

POMYSŁOWA promocja Małopolski rozpoczęta 18 lipca 2013 roku kampanią "Zwracamy uwagę na Małoplskę" czerpiąc najpiękniej z tradycji regionu, kieruje się ku przyszłości. Na bilbordach pojawiły się trójwymiarowe c z e r w o n e   k o r a l e. To nie przypadek...Koral to motyw zakorzeniony w tradycji regionu, a obecnie s y m b o l  mnogości atrakcji Małopolski.

Turcję promuje oko proroka, a niezwykłą Małopolskę czerwone korale – sznur gigantycznych kul, w których kryją się największe atrakcje regionu. Największy koral to KRAKÓW – wielka marka, lokomotywa turystyczna regionu. Kolejne segmenty to Małopolska aktywna, czyli wycieczki, baseny termalne, narciarstwo ; Małopolska ze smakiem - od produktów regionalnych po różnorodne restauracje i kawiarnie ; Małopolska niezwykła np. Zalipie, Lanckorona, Wiśniowa ; Małopolska podziemna - czyli oferta unikatowa na skalę światową np. muzeum pod płytą Rynku, dwie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, jaskinie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach. Mądrość ludowa głosi, że korale posiadają magiczną moc, chronią przed nieszczęściami i przynoszą bogactwo. Nie zapominajmy o tym, że dodają też blasku twarzy i... nieodzownie kojarzą się z małopolskimi strojami regionalnymi.

Załóżmy, że pewien przedsiębiorca zaprojektował k o r a l e  o oryginalnym wzornictwie, zarejestrował wzór w Urzędzie Patentowym RP i w wyniku rejestracji uzyskał prawo wyłączne na korale o takim wzorze. Oznacza to, że w przypadku wytwarzania, sprzedaży lub importu przez konkurencję k o r a l i o takim samym lub różniącym się nieistotnymi szczegółami wzorze, uprawniony przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zakazanie korzystania z tego wzoru przez konkurenta oraz rekompensatę z tytułu strat, jakie poniósł w wyniku nieautoryzowanego korzystania ze wzoru.

Bogactwo p o m y s ł ó w  należy chronić. Nie można powstrzymać konkurentów od wytwarzania tego samego rodzaju produktów, ale można zakazać wytwarzania produktów wyglądających identycznie lub bardzo podobnie, uniemożliwiając tym samym bezprawne korzystanie z cudzych pomysłów.

Szczegółowe informacje na temat ochrony wzorów przemysłowych można uzyskać w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Polecamy:
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35825,12241110,Czerwone_korale_promuja_Malopolske__FOTO_i_WIDEO_ ,
"Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw", oprac. A. Adamczak, Elżbieta Dobosz, Marcin Gędłek. - Warszawa, 2009.


  wstecz wstecz


Ostatnia aktualizacja -