Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

archiwum wydawnictw

  • AGH to BUSINESS (NEWSLETTER DLA PRZEDSIĘBIORCÓW) - kwartalnik przygotowany przez Centrum Transferu Technologii AGH we współpracy z Działem Obsługi Badań Naukowych i Działem Programów Międzynarodowych więcej...

Newsletter AGH dla Przedsiębiorców
CZERWIEC 2014
NR 16/GRUDZIEŃ 2013
NR 15/WRZESIEŃ 2013
NR 14/CZERWIEC 2013
NR 13/MARZEC 2013
NR 12/GRUDZIEŃ 2012
NR 11/WRZESIEŃ 2012
NR 10/CZERWIEC 2012
NR 9/MARZEC 2012
NR 8/GRUDZIEŃ 2011
NR 7/WRZESIEŃ 2011
NR 6/CZERWIEC 2011
NR 5/MARZEC 2011
NR 4/GRUDZIEŃ 2010
NR 3/WRZESIEŃ 2010
NR 2/CZERWIEC 2010
NR 1/MARZEC 2010  • KWARTALNIK Urzędu Patentowego RP - jest czasopismem skierowanym do pracowników UPRP oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami funkcjonowania Urzędu i zagadnieniami ochrony własności przemysłowej więcej...

Kwartalnik UPRP
NR 5/2013
NR 4/2013
NR 3/2013
NR 2/2013
NR 1/2013
NR 4/2012
NR 3/2012
NR 2/2012
NR 1/2012
NR 4/2011
NR 3/2011
NR 2/2011
Wyd. specjalne/2011
NR 1/2011
NR 4/2010
NR 3/2010
NR 2/2010
NR 1/2010
  • INNOWACYJNY START - periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego więcej...

Innowacyjny start NR 4/2013
NR 3/2013
NR 2/2013
NR 1/2013
NR 4/2012
NR 3/2012
NR 2/2012
NR 1/2012
NR 4/2011
NR 3/2011
NR 2/2011
NR 1/2011
NR 4/2010
NR 3/2010
NR 2/2010
NR 1/2010
NR 5/2009
NR 4/2009
NR 3/2009
NR 2/2009
NR 1/2009
NR 4/2008
NR 3/2008
NR 2/2008
NR 1/2008
NR 3/2007
NR 2/2007
NR 1/2007
NR 3/2006
NR 2/2006
NR 1/2005....................................................................................................................................................

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -