Patent Information Centre
europejska sieć ośrodków informacji patentowej PATLIB
(PATent LIBrary)

InnovaccessIPR Helpdesk
bezpłatny serwis - wsparcie w zakresie prawa własności intelektualnejBRIDGE INFO - serwis informacyjno-doradczy • PLUS IP
  Polsko-Amerykański Program Innowacji
 • Program Lean in STEM
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
 • Fundusze Europejskie w Małopolsce
 • INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI
 • Dzisiaj jest:


  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na konferencję

  konferenca MARR
  ZAPROSZENIE

  REJESTRACJA

  Polecamy:
 • Nowe moduły szkoleniowe opracowane przez EPO dotyczące wynalazków komputerowych i biotechnologicznych "Patentability of computer-implemented inventions", "Biotechnological inventions",
 • Innowator AGH. Osiągnięcia naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • ARTYKUŁY o prawie autorskim, licencjach, patentach, znakach towarowych...
 • Nasze zbiory

 • Po co Uczelni patenty?

  BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AGH

  Punktacja MNiSW za wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz topografie układów scalonych:

  • Publikacje, które ukazały się w 2008 r. - punktacja na podstawie Dziennika Ustaw RP Nr 205 z dn. 6 listopada 2007 r. poz. 1489, str. 14680.
  • Publikacje, które ukazały się w latach 2009-2010 - punktacja na podstawie Dziennika Ustaw RP Nr 126 z dn. 24 lipca 2009 r. poz. 1044, str. 9139.
  • Publikacje, które ukazały się w latach 2011-2016 - punktacja na podstawie Dziennika Ustaw RP z dn. 1 sierpnia 2012 r. poz. 877, str. 33. Zarządzenie JM Rektora AGH nr 52/2013
  • Publikacje, które ukazały się w 2017 r. - punktacja na podstawie Dziennika Ustaw RP z dn. 2 grudnia 2015 r. poz. 2015, str. 47.   więcej...
  CTT AGH oferta technologiczna
  Poradnik Regulamin zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych...  Uprzejmie  informujemy, iż w związku z realizacją ogólnoeuropejskiego projektu IPeuropAware Urząd Patentowy RP udostępnia na swojej stronie internetowej:
  -Przewodniki Własność intelektualna - narzędzie biznesowe dla MSP dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego, meblarskiego, obuwniczego oraz skórzanego
  -Poradnik wynalazcy .  Procedury  zgłoszeniowe w       systemie        krajowym,       europejskim i międzynarodowym.

     IPeuropeAware

  Jesteśmy uczestnikami projektu IPeuropAware


  Nasze wystawy...

  ulotka informacyjna (ang, pol) - plakat


  aktualności:

 • Konkursy UPRP. Edycja 2017
  - na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej
  - na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej
  - na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej
  - na plakat 2017.
  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

 • POIR-Poddziałanie 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej". Wsparcie udzielane będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
  Nabór wniosków: 16.05.2017 - 12.2017

 • Bezpłatne szkolenia
  na platformie European Patent Office
  Online Training


  wynalazki wyróżnione:

 • XXIII Giełda
  Wynalazków 2016
  - wynalazki wyróżnione w 2015 r.

  źródło:Biuro tłumaczeń
  w Katowicach
  IP Marketplace
  platforma ofert zakupu lub sprzedaży praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe
 • © Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -